top of page
  • İstanbul’un Kültür ve Sanat yaşamına katkıda bulunmak. 
 
  • Ülkenin kültür, sanat ve müzik eğitimi politikalarının oluşumunda ya da yeniden düzenlenmesinde söz sahibi olmak. 
 
  • Türk Müziği alanında farkındalık sahibi nitelikli sanatçıların ve akademisyenlerin yetişmesine öncü olmak.
 
  • Türk Müziği alanında nitelikli dinleyici kitlesi oluşturmak.
bottom of page