top of page
Had safhada gönüllülük ve emekle gerçekleştirilen konserler; icra ile duyumun bir bütün hissedilmesiyle musiki yaşanabilecekti. Sesin önüne geçen kıyafet, makamın önüne geçen mesafe ve icranın önüne geçen sahneyi reddetmemizin sebebi budur.
 
Sesi görebildiğimiz ve içinde yaşadığımız sahneyi hayal ettik; sahnenin seyredilen yer olmasının rahatsızlığına dikkat çekip, musikinin yaşatılmasını sağlamaktaki itici gücümüz oldu gönül birliği. Hayalimiz, nicelerinin bununla büyüyüp gelişmesi.
 
Biliyoruz ki duyarak öğrenmek başlatacaktır musikinin gücünü. Biliyoruz ki boşlukları dolduracak olan bilimdir.
bottom of page