top of page
Temel amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen sempozyum, dinletiler, söyleşiler ve özel etkinlikler çerçevesinde Türk Müziği’nin aktarım gücü olan «meşk dinamikleri» alanındaki çalışmalarımız faaliyet alanımızın kapsamını belirler.
bottom of page