Temel amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen sempozyum, dinletiler, söyleşiler ve özel etkinlikler çerçevesinde Türk Müziği’nin aktarım gücü olan «meşk dinamikleri» alanındaki çalışmalarımız faaliyet alanımızın kapsamını belirler.
  • YouTube Tanburi Cemil Bey Derneği
  • Instagram Tanburi Cemil Bey Derneği
  • Twitter Tanburi Cemil Bey Derneği
  • Twitter TCBD Öğrenci Platformu
  • Facebook Tanburi Cemil Bey Derneği
  • Spotify Tanburi Cemil Bey Derneği
  • SoundCloud Tanburi Cemil Bey Derneği

© 2015 -2020 Tanburi Cemil Bey Müzik Araştırmaları Enstitüsü